Start en ny aktivitet

Start en ny aktivitet

Alle aktiviteter er drevet af studerende, men vi understøtter så meget vi kan, for at få en ny aktivitet i gang. I første omgang består hjælpen i rådgivning og i anden omgang kan vi støtte med administration, økonomi, lokaler, rekvisitter mm.

3 steps til at komme i gang:

1. Få flere til at bakke op om din aktivitet
2. Aftal et møde med Lukas - find kontaktoplysninger her
3. Vi aftaler det videre forløb – herunder muligheder og begrænsninger